LLEI WERT

MANUAL DE RESISTÈNCIA ACTIVA A LA LOMCE.

COMUNICACIÓ A LES AMPA
Número: 86
Data: 27/05/2014
Manual de resistència activa a la LOMCE:
propostes perquè les AMPA i els centres educatius impulseu accions de rebuig

 • Us animem a sumar-vos a la Xarxa d’Escoles Insubmises per significar-vos públicament en contra de la LOMCE, intercanviar iniciatives i experiències, i enfortir les relacions amb el vostre territori.

CAMPANYA PERQUÈ ELS CONSELLS ESCOLARS SIGNIN DOCUMENT INICIAT PER LA FAPAC EN CONTRA DE LA LLEI WERT I PEL MANTENIMENT DE LES FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR

Proposem que des de les Ampes, o des del claustre:
– es dugui al Consell Escolar el document que hi ha a continuació (on es parla del rebuig a la llei Wert, de la proposta del manteniment de les funcions tradicionals del consell escolar, i per un control ampli de les contractacions de personal)
– es modifiqui com es cregui convenient per cada consell
– s’enviï a la Fapac i a la plataforma pirineus x l’educació, perquè en tinguin constància
– es vetlli pel seu compliment
Esperem així poder mantenir o millorar la qualitat de l’escola pública.

FAPAC  Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya

NO ACCEPTEM LA LLEI WERT NI EL DECRET DE PLANTILLES

El consell escolar de ______________________________________________(centre i localitat), reunit el_______________(data), manifesta el seu rebuig al Projecte de LOMCE i al decret de plantilles, i en demana la seva retirada.

Aquest projecte de llei, la LOMCE, i el decret de plantilles, suposen una modificació d’aspectes cabdals de l’actual legislació d’educació que en absolut obeeix a necessitats del nostre sistema educatiu. En volem destacar:

 • Ataca el model d’immersió escolar vigent a Catalunya des de l’inici de la democràcia. Qualifica el català com una “especialitat” i li atorga un paper marginal i inferior a l’altra llengua oficial a Catalunya.

 • Atempta al dret de participació democràtica de famílies, alumnes i professorat en el govern del centre. Converteix el consell escolar en un òrgan consultiu sense cap capacitat decisòria. Si volem mantenir i impulsar la participació de les famílies cal que el consell escolar continuï amb les competències que tenia fins ara.

 • Recupera l’obligació de què les famílies hagin de triar entre l’assignatura de religió catòlica i una altra assignatura que es s’anomenarà “Valores Culturales y Sociales”. Això suposa una greu vulneració del què el Tribunal Suprem ha establert reconeixent el dret dels alumnes a no haver de fer una alternativa concreta a l’assignatura de religió. Les famílies han de poder triar els valors religiosos que vulguin per als seus fills però aquesta opció no ha de ser sufragada amb fons públics.

 • Canvia de manera radical els criteris per a la concertació de centres educatius. A partir del que s’estableix en aquesta proposta de llei del PP l’administració deixa de poder decidir la concessió de concerts en funció de les necessitats d’escolarització i, en canvi, passa a sotmetre aquest criteri a la voluntat de les patronals de l’escola concertada de demanar-los.

 • El govern central rescabala mès competències sobre el currículum. Ara vol regular el 65% dels continguts de les assignatures troncals davant del 55% actual. A més a més, nega a la Generalitat la potestat per avaluar el seu propi sistema educatiu establint proves centralitzades. Aquesta voluntat recentralitzadora suposa una regresió important en l’autonomia dels centres. Els models educatius que són més eficients són aquells que són més descentralizats.

 • El consell escolar perd les seves funcions d’òrgan decisori. Demanem que el consell escolar continui amb les seves funcions anteriors (segons encara consta en la pàgina de gencat.cat , “La funció principal del consell escolar és la de debatre i aprovar temes relacionats amb el funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anuals de centre, la carta de compromís, les normes d’organització i funcionament, el pressupost i retiment de comptes, el procediment de selecció i la proposta de cessament del director, etc.” ).

Volem que, malgrat no en tingui l’obligació, el director o la directora del centre demani opinió al Consell Escolar, i que aquesta opinió sigui vinculant. Així garantim:

 • que hi hagi més diversitat d’opinions, més bones idees, més punts de vista (també de les mares i pares, alumnat, personal de serveis, professorat)

 • que no hi hagi cap possibilitat ni tentació de cap “enxufisme” (i així ajudar al director o directora a que si un familiar li demana un lloc de feina i no és convenient per aquell lloc.. pugui no contractar-lo i donar les culpes al consell escolar. I de la mateixa manera, que si el familiar és una persona competent, que ningú pugui dir que està en aquell lloc per “enxufisme”, sino que ha estat escollit/da pel Cosell Escolar)

 • una democràcia real, no representativa

 • Demanem que aquesta especificitat de que les línies de decisió del centre siguin preses pel Consell Escolar estigui reflectida en el projecte de centre

 • Demanem que es crei un grup de com a mínim 5 persones que sigui el que decideixi en el tema de contractacions, que sigui el grup consultor “d’urgència” en cas que el consell escolar no es pugui reunir.

Finalment, cal dir prou a que l’educació sigui una moneda d’intercanvi polític entre partits que únicament defensen interessos particulars i no una voluntat real d’aconseguir una educació pública, de qualitat i gratuïta per als nostres fills i filles.

·············································

PROPOSTA DE COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ DELS CENTRES PER A GARANTIR LES FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR.

Per tal de recuperar la gestió democràtica dels centres educatius arrabassada per la LEC i la LOMCE, la Plataforma pirineusxeducació proposa que el director/a del Centre Educatiu es comprometi a que el Consell Escolar continuï essent un òrgan decisiu en el debat i l’aprovació de temes relacionats amb el funcionament i l’organització del centre, que són:
– El projecte educatiu
– El pla i la memòria anual de centre
– La carta de compromís
– Les normes d’organització i funcionament
– El pressupost i retiment de comptes
– El procediment de selecció del personal de centre
– La proposta de cessament del director/a
– Etc

Proposem que , malgrat no en tingui l’obligació, el director o la directora del centre demani opinió al consell escolar, i que aquesta opinió sigui vinculant. Així garantim:
– Que hi hagi diversitat d’opinions, idees i punts de vista (també de les mares i pares, personal de servei, alumnat, professorat,PAS…)
– Que s’evitin decisions esbiaixades o interessades.
– Una democràcia real , no representativa.

Demanem que aquesta decisió s’inclogui a les Normes d’Organització i Funcionament de Centre.

El Consell Escolar de l’Escola Aeso (Isona) ja ha adoptat aquesta mesura,Igualment ho ha fet l’Escola Àngel Serafí Casanoves de Sort.

PROPOSTA DE DOCUMENT A OMPLIR EN EL CENTRE EDUCATIU

En/na ……………………………………………………………………, com a director/a del Centre Educatiu …………………………………………………… ……………………, del municipi de …………………………………………… ……………………………………………………………………………………
amb codi de centre ………………………………………… em comprometo a garantir que que el Consell Escolar continuï essent un òrgan decisiu en el debat i l’aprovació de temes relacionats amb el funcionament i l’organització del centre i accepto a que consti en acta en el ple del Consell Escolar.

I per a que així consti signo,

A……………………………………… en data …… de ……………….. de 2015.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s